Havo 5 -Kunst Drama

Leerjaar:Havo 5 – 2020-2021
Vak: Kunstvak Drama
Methode:Bespiegeling & door de docent verstrekt materiaal: Stofomschrijving CE: https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2021-kunst-havo/2021/havo/f=/kunst_havo_5_versie_2021.pdf; het eindcijfer voor”Kunstvak Drama” is het gemiddelde van het CE-cijfer voor KUA en het SE-cijfer voor KuDR
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
PO500Gemiddeld cijfer drama toetsen Havo 420%nee
PO511P1""Feeks"eigen bewerking (proces en presentatie)"10%P45nee
PO512P1KUA scriptie 1e helft 20e eeuw (CE 2021)ABC5%nee
PO521P2KUA scriptie 2e helft 20e eeuw (CE 2021)ABC5%nee
PO522P2Logboek Deel 1A310%Inee
PO523P2Tussentijdse personagepresentatie eindvoorstelling (parade)B1/2/310%P60nee
PO531P3Logboek Deel 2A310%Inee
PO532P3Eindvoorstelling (proces en presentatie)B1/2/330%P60nee
Totaal % weging SE100%
Afwijking hulpmiddel: geen