Havo 5 -Kunst Drama

Leerjaar:Havo 5 – 2019-2020
Vak: Kunstvak Drama
Methode:Bespiegeling & door de docent verstrekt materiaal: Stofomschrijving CE: https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2019-kunst-havo/2019/havo/f=/kunst_havo_2_versie_2019.pdf; het eindcijfer voor”Kunstvak Drama” is het gemiddelde van het CE-cijfer voor KUA en het SE-cijfer voor KuDR
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
PO51141""Feeks"eigen bewerking (proces en presentatie)"15%nee
PO51244KUA Cultuur vh moderne5%nee
PO5133Logboek Deel 115%nee
PO5212KUA scriptie massacultuur5%nee
PO5225Tussentijdse personagepresentatie eindvoorstelling (parade)15%nee
PO53114Logboek Deel 215%nee
PO53216Eindvoorstelling (proces en presentatie)30%nee
HD53115kunstdossier, omvat uitwerkingen van opdrachten en presentaties, deelname aan excursieso/v/gnee
Totaal % weging SE
Weging % Praktische opdracht(en) in SE100%
Totaal % weging SE100%
Afwijking hulpmiddel: geen