Havo 5 - Geschiedenis

Leerjaar:Havo 5 – 2019-2020
Vak: Geschiedenis
Methode:Feniks: Overzicht van de geschiedenis. Geschiedenis voor de bovenbouw HAVO. Walburg Pers. Training voor het nieuwe examen met historische contexten HAVO
ToetsWeekStofomschrijvingWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T500Gemiddelde van tentamens en opdrachten in 4 HAVO30%nee
T511TW1Tijdvak 5 t/m 8 - in grote lijnen30%S90ja
Tijdvak 9 De tijd van wereldoorlogen
HC Duitsland 1871-1945
Thema: Genodice
T521TW2Tijdvak 5 t/m 9 - in grote lijnen40%S90ja
Tijdvak 10 De tijd van televisie en computer
HC De Koude Oorlog 1945-1991
Thema: Nederland in de 20ste eeuw
Totaal % weging SE100%
Stofomschrijving CE: Domein A - Historisch besef & Domein B - Historisch Overzicht
https://www.examenblad.nl/examen/geschiedenis-havo-3/2020
Afwijking hulpmiddel: geen woordenboek toegestaan