Havo 5 - Frans

Leerjaar:Havo 5 – 2019 - 2020
Vak: Frans
Methode::Grandes Lignes; Stofomschrijving CE: Leesvaardigheid cito
ToetsWeekStofomschrijvingWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T500Gemiddelde van de toetsen uit 4H (GTO)10 %Nee
T51144Toets Ch. 1 + extra voca + extra verbes10 %S45Ja
HD51148Dossier met opdrachtenINee
T512TW1Spreekvaardigheid20 %M15Ja
T5215Cito: Kijk- en luistervaardigheid20%KL75Ja
maandag 20 januari 2020
T5226Toets grammatica + vocabulaire + verbes10 %S45Ja
T52311Literatuur10 %S45Ja
HD52112Dossier met opdrachtenINee
T524TW2Schrijfvaardigheid: Brief/mail/forumbericht20 %S135Ja
Totaal % weging SE100%
Afwijking hulpmiddel:
geen woordenboek toegestaan behalve bij T524: woordenboek Ne- Fa toegestaan