Havo 5 - Frans

Leerjaar:Havo 5 – 2020 - 2021
Vak: Frans
Methode:Grandes Lignes; Stofomschrijving CE: Leesvaardigheid cito
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T500Gemiddelde van de toetsen uit 4H (GTO)10 %Nee
T511P1Toets Ch. 1 + extra voca + extra verbesA, B, C, D10 %S45Ja
HD511P1Dossier met opdrachtenAINee
T512TW1SpreekvaardigheidC1, C220 %M15Ja
T521P2Cito: Kijk- en luistervaardigheidB20%KL75Ja
maandag 25 januari 2021
T522P2Toets grammatica + vocabulaire + verbesA, B, C, D10 %S45Ja
T523P2LiteratuurE10 %S45Ja
HD521P2Dossier met opdrachtenAINee
T524TW2Schrijfvaardigheid: mail/forumberichtD20 %S135Ja
Totaal % weging SE100%
Afwijking hulpmiddel:
geen woordenboek toegestaan behalve bij T524: woordenboek Ne- Fa toegestaan