Havo 5 - Economie

Leerjaar:Havo 5 – 2019-2020
Vak: Economie
Methode::LWEO Lesbrieven en de LWEO Online Module, Samengevat en Examenbundel
ToetsWeekStofomschrijvingWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T500Gemiddelde van de toetsen uit 4H (GTO)20%
T51141Markt en Overheid: Hfstk: 1,en 2 en 310%S45Ja
T512TW1Markt en Overheid: Hfstk: 4 t/m 720%S135Ja
Verdienen en Uitgeven: Hfstk: 1 en 2
Klaslokaalexperiment
PO521P2Newsbegrip10%SNee
T5215Verdienen en Uitgaven: Hfstk: 3 en 410%S45Ja
T5228Europa: Hfstk: 1 en 2 en 310%S45Ja
T523TW2Al de C.E. stof20%S120Ja
Totaal % weging SE90%
Weging % Praktische opdracht(en) in SE10%
Totaal % weging SE100%
CE stof: https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2020-economie-havo/2020/f=/economie_havo_2020_versie_2.pdf