Havo 5 - Economie

Leerjaar:Havo 5 – 2020-2021
Vak:Economie
Methode:LWEO Lesbrieven en Online Module, Examenbundel
ToetsWeekStofomschrijvingdomeinenWeegfactor SEWeging POWijzeDuurHerkansbaar
eindcijfer 4H20%
HD511P1Grafische vaardighedenA1 t/m A40%S/C/I*nee
T511P1Herhaling 4H Markten (lesbrief vervoer + aantekeningen)A1 t/m A4, B, C, D1, D220%S/C*45nee
T512TW1Lesbrief markt en overheid + aantekeningenA1 t/m A4, D, F, G420%S/C*135ja
HD521P2Economische verbandenA1 t/m A4, H, I, K0%S/C/I*nee
T521P2Lesbrief verdienen en uitgeven + aantekeningenA1 t/m A4, H, I10%S/C*45nee
T522TW2Lesbrief Europa + alle andere lesbrieven + aantekeningenA t/m I30%S/C*180ja
Totaal % weging SE100%
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-economie-havo-2021/2021/havo/f=/economie_havo_2021_versie_2.pdf
Afwijking hulpmiddel: geen, * te bepalen door de sectie / vakdocent