Havo 5 - Bedrijfseconomie

Leerjaar:Havo 5 – 2020-2021
Vak: Bedrijfseconomie
Methode:Bedrijfseconomie in Balans
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-bedrijfseconomie-havo/2021/havo/f=/bedrijfseconomie_havo_2021_versie_2.pdf
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T500Gemiddelde van de toetsen uit 4H (GTO)10%
HD511P1Vakspecifieke vaardigheden: Marketingonderzoek & analyseA1, A3, A5, E0%S/C/I*nee
T511P1Marketing (H21 t/m 23 + aantekeningen)A1 t/m A6, E15%S45nee
T512TW1Financieel beleid (H25 t/m 27 + aantekeningen) +A1 t/m A6, F25%S/C*135Ja
Rechtsvormen (H12 + aantekeningen) +B3
Financiering (H17, H18 + aantekeningen)D2
HD521P2Werken met bronnen en Financiële feitenA1 t/m A6, B t/m F0%S/C/I*nee
T521P2Financieel beleid (H25 t/m 30 + werken met bronnen) +A1 t/m A6, F15%S45nee
Rechtsvormen (H12 + aantekeningen)B3
T522TW2Herhalingstoets (alle CE stof)A1 t/m A6, B, C2, D2, E2, F, G35%S/C*180Ja
Totaal % weging SE100%
Afwijking hulpmiddel:geen; * te beoordelen door de sectie / vakdocent