Havo 5 - Bedrijfseconomie

Leerjaar:Havo 5 – 2019-2020
Vak: Bedrijfseconomie
Methode:Bedrijfseconomie in Balans
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T500Gemiddelde van de toetsen uit 4H (GTO)20%
T51141Domein E: Marketing10%S45nee
T512TW1Domein D : Investeren en Financieren25%S135Ja
Domein F : Financieel beleid
T5218Domein A: Vaardigheden - werken met bronnen10%S45nee
Totaal % weging SE65%
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2020-bedrijfseconomie/2020/havo/f=/Bedrijfseconomie_havo_2020_versie%204_2.pdf
Afwijking hulpmiddel: geen