Havo 5 - Aardrijkskunde

Leerjaar:Havo 5 – 2019-2020
Vak: Aardrijkskunde
Methode::Wereld van Stofomschrijving CE: Syllabus 2020 aardrijkskunde HAVO
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T500 Gemiddelde van de toetsen uit 4h (GTO) 20%
PO500 Gemiddelde van de praktische opdracht(en) uit 4h(GPO) 10%
HD 511P1Opdracht expertgroepen Globalisering (H1)I
T511TW1Globalisering (H1) en Endogene krachten (H2 §2 t/m 4)30%S90Ja
PO521 P2Individuele opdracht Leefomgeving (H4)5%INee
Totaal % weging SE50%
Weging % Praktische opdracht(en) in SE15%
Totaal % weging SE65%
Afwijking hulpmiddel:Bij alle tentamens is Grote Bosatlas 54e of 55e editie toegestaan