Havo 5 - Aardrijkskunde

Leerjaar:Havo 5 – 2020-2021
Vak: Aardrijkskunde
Methode:Wereld van; Stofomschrijving CE: Syllabus 2021 aardrijkskunde HAVO
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T500 Gemiddelde van de toetsen uit 4h (GTO) 15%
PO500 Gemiddelde van de praktische opdracht(en) uit 4h(GPO) 5%
PO511P1Domein A en E praktische opdracht 'leefomgeving'A1, A2, E210%C/I
T511TW1Domein B toets 'Globalisering' B230%S90Ja
T521TW2 Domein C en D 'Endogene en exogene krachten' en 'Brazilië' C2, D1, D240%S90Ja
Totaal % weging SE85%
Weging % Praktische opdracht(en) in SE15%
Totaal % weging SE100%
Afwijking hulpmiddel:Bij alle tentamens is Grote Bosatlas 54e of 55e editie toegestaan