Havo 4 - Wiskunde D

Leerjaar:Havo 4 – 2019-2020
Vak: Wiskunde D
Methode::Getal en Ruimte HAVO D, 11e editie, deel 1, 2 en 3
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T411TW1H1: “Combinatoriek” 1xS135Ja
H3: “Kansrekening”
H5: “Kansverdelingen”
T421P3H2: “Oppervlakte en inhoud”1xS135Ja
H4: “Aanzichten en doorsneden”
H6: “Vectormeetkunde”
T431TW3H7: "De normale verdeling"1xINee
Totaal % weging SE30%
Afwijking hulpmiddel:geen