Havo 4 - Wiskunde B

Leerjaar:Havo 4 – 2020-2021
Vak: Wiskunde B
Methode:Getal en Ruimte HAVO B, 11e editie, deel 1 en 2
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T411P1H1: Formules, grafieken en vergelijkingenB1, B21xS45nee
T412TW1H1: Formules, grafieken en vergelijkingenB1, B2, D1, D24xS90ja
H2: Veranderingen
T421P2H3: Hoeken en afstandenC12xS45nee
T422TW2H3: Hoeken en afstandenB1, B2, C14xS90ja
H4: Werken met formules
T431P3H5: Machten, exponenten en logaritmenB1, B22xS45nee
T432TW3H6: De afgeleide functieC2, D3, D44xS90nee
H7: Meetkunde met coördinaten
Totaal % weging SE25%
Afwijking hulpmiddel:Grafische rekenmachine, geodriehoek