Havo 4 - Wiskunde B

Leerjaar:Havo 4 – 2019-2020
Vak: Wiskunde B
Methode::Getal en Ruimte HAVO B, 11e editie, deel 1,2 en 3
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T411TW1H1: “Formules, grafieken en vergelijkingen”1xS135Ja
H4: “ Werken met formules”
T421TW3H2: “ Veranderingen”1xS135Ja
H6: “De afgeleide functie”
T431P3H3: “Hoeken en afstanden: ”1xS90Nee
H10: “Meetkundige berekeningen”
Totaal % weging SE30%
Afwijking hulpmiddel:geen