Havo 4 - Wiskunde A

LeerjaarHavo 4 – 2020-2021
Vak: Wiskunde A
Methode:Getal en Ruimte HAVO A, 11e editie, deel 1 en 2
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T411P1H1: “Rekenregels en verhoudingen”B1, B21xS45Nee
T412TW1H1: "Rekenregels en verhoudingen" H2: “Verwerken van data”B1, B2, E1, E24xS90Ja
T421P2H3: "Tabellen en grafieken"C1, C22xS45Nee
T422P2H4: "Telproblemen"A, B32xPO240Nee
T431P3H5: "Lineaire verbanden"C42xS45Nee
T432TW3H5: "Lineaire verbanden" H7: “Veranderingen”C4, D4xS90Nee
Totaal % weging SE35%
Voor het gehele examenprogramma, zie https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2021-wiskunde-a-havo/2021/havo/f=/wiskunde%20A_havo_2_versie_2021.pdf
Afwijking hulpmiddel:geen