Havo 4 - Nederlands

Leerjaar:Havo 4 – 2020-2021
Vak: Nederlands
Methode:Nieuw Nederlands 4/5H
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
HD411P1Leesautobiografie en leesverslag 1E1 E2I
T411P1Gereedschapstoets woordenschat *1xS45nee
T412P1Gereedschapstoets werkwoordspelling *C1xS45nee
T413P1Gereedschapstoets tekstbegrip (in groepjes)A1 A2 A3 D1xS45nee
T414TW1Trimestertoets tekstbegripA1 A2 A3 D8xS90ja
HD421P2Leesverslag 2 en 3E1 E2I
T421P2Gereedschapstoets samenvattenA31xS45nee
T422P2Gereedschapstoets spelling *C1xS45nee
T423P2Gereedschapstoets formuleren *C2xS45nee
T424TW2Trimestertoets sollicitatiebrief m et c.v.C F8xC90ja
HD431P3Leesverslag 4 en 5E1 E2I
T431P3Gereedschapstoets argumenterenA1 A2 D2xS45nee
T432P3Gereedschapstoets woordenschat *2xS45nee
T433TW3Trimestertoets betoogC8xC90nee
Totaal % weging SE20%
* Bij deze toets mag geen woordenboek worden gebruikt