Havo 4 - Nederlands

Leerjaar:Havo 4 – 2019-2020
Vak: Nederlands
Methode:Nieuw Nederlands 4/5H
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
HD411P1Leesautobiografie en leesverslag 1I
T411P1Gereedschapstoets woordenschat *1xS45nee
T412P1Gereedschapstoets werkwoordspelling *1xS45nee
T413P1Gereedschapstoets tekstbegrip (in groepjes)1xS45nee
T414TW1Trimestertoets Tekstbegrip8xS90ja
HD421P2Leesverslag 2 en 3I
T421P2Gereedschapstoets samenvatten1xS45nee
T422P2Gereedschapstoets spelling *1xS45nee
T423P2Gereedschapstoets formuleren *2xS45nee
HD431P3Leesverslag 4 en 5I
T433TW3Trimestertoets Betoog8xC90nee
Totaal % weging SE20%
* Bij deze toets mag geen woordenboek worden gebruikt