Havo 4 - Lichamelijke Opvoeding

Leerjaar:Havo 4 – 2019-2020
Vak: Lichamelijke Opvoeding
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
HD411P1Atletiek: Lange afstand- sprint- hordelopen e stafetteP/SNEE
Trainingsopzet c.q. verdieping d.m.v. PTS (Persoonlijk Trainings Schema)
Sport: Zelfverdediging (Jit su-do)
Sportief deelnemen, daltonvaardigheden en presentie
HD421P2Sport: Zelfverdediging (Jit su-do)PNEE
Atletiek: Hoogspringen
Spel: Volleybal
Sportief deelnemen, daltonvaardigheden en presentie
Per periode dient de leerling vanaf twee keer afwezigheid bij een blokuur, deze in overleg met de docent in te halen.
Afwijking hulpmiddel: geen