Havo 4 - Frans

Leerjaar:Havo 4 – 2019-2020
Vak: Frans
Methode:Grandes Lignes
ToetsWeekStofomschrijvingWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T41140SO examenvoca + signaalwoorden1xS25Ja
T41245REP Chapitre 12xS45Ja
HD4113Dossier met opdrachtenINee
T4133REP Leesvaardigheid2xS45Ja
T414TW1Kijk- en/of Luistervaardigheid4xKL75Ja
T4215REP Chapitre 22xS45Ja
T42211REP Chapitre 32xS45Ja
HD42111Dossier met opdrachtenINee
T423TW2Schrijfvaardigheid4xS90Ja
T431REP Chapitre 4 + examenvoca2xS45Nee
T43222Presentatie/film maken in groepjes 4xM10/12Nee
T43324Literatuur2xS45Nee
HD431Dossier met opdrachtenINee
T434TW3Spreekvaardigheid4xM10Nee
T435TW3Leesvaardigheid4xS90Nee
Totaal % weging SE10%
Afwijking hulpmiddel:
Afwijking hulpmiddel:alléén bij T413 en T435: woordenboek FA » NE, bij T423: woordenboek NE → FA