Havo 4 - Frans

Leerjaar:Havo 4 – 2020-2021
Vak: Frans
Methode:Grandes Lignes 5e editie
ToetsPeriodeStofomschrijvingDomeinWeegfactorWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T411P1SO examenvoca + signaalwoordenA1xS25Nee
T412P1REP Chapitre 1A,B,C,D2xS45Ja
HD411P1Dossier met opdrachtenAINee
T413P1REP LeesvaardigheidA2xS45Ja
T414TW1Kijk- en/of LuistervaardigheidB4xKL75Ja
T421P2REP Chapitre 2A,B,C,D2xS45Ja
T422P2REP Chapitre 4 + examenvocaA,B,C,D2xS45Ja
T423P2Presentatie/filmpje maken in groepjesC2xM10-12Nee
HD421P2Dossier met opdrachtenA,DINee
T424TW2SchrijfvaardigheidD4xS75Ja
HD431P3Dossier met opdrachtenA,EINee
T431P3REP Chapitre 5 + examenvocaA,B,C,D2xS45Nee
T432P3LiteratuurE2xS45Nee
T433TW3SpreekvaardigheidC4xS15Nee
T434TW3LeesvaardigheidA4xS90Nee
Totaal % weging SE10%
Afwijking hulpmiddel:alléén bij T413 en T434: woordenboek FA » NE, bij T424: woordenboek NE → FA