Havo 4 - Economie

Leerjaar:Havo 4 – 2020-2021
Vak:Economie
Methode:Lesbrieven LWEO en online methode LWEO
ToetsWeekStofomschrijvingdomeinenWeegfactor SEWeging POWijzeDuurHerkansbaar
HD411P1Economische rekenvaardighedenA1, A20xS/C/I*nee
T411P1Lesbrief: Crisis (H1 t/m H2) + aantekeningenB,C1xS/C*45nee
T412TW1Lesbrief: Jong & Oud (H1 t/m H9) + aantekeningenA1, A2, E, G, H1, I1,I23xS/C*90ja
HD421P2Werken met bronnen: teksten, grafieken en tabellenA1 t/m A30xS/C/I*nee
T421P2Lesbrief : Werk en werkeloosheid (H1 t/m H3) + aantekeningenA1 t/m A3, K, C, I1xS/C*45nee
T422TW2Lesbrief : Werk en werkeloosheid (H1 t/m H6) + aantekeningenA1 t/m A3, K, C, I3xS/C*90ja
HD431P3ExperimentenA3 t/m A5, J0xS/C/I*nee
T431P3Lesbrief: Vervoer (H1 t/m H2) + aantekeningenA1 t/m A4, D1xS/C*45nee
T432TW3Lesbrief: Vervoer (H1 t/m H6) + aantekeningenA1 t/m A4, D,F1,G1,G23xS/C*90nee
Totaal % weging SE20%
https://www.examenblad.nl/examenstof/conceptsyllabus-economie-havo-2021/2022/havo/f=/conceptsyllabus_economie_havo_2021_versie_3_NV.pdf
Afwijking hulpmiddel: geen * te beoordelen door de sectie/vakdocent