Havo 4 - Bedrijfseconomie

Leerjaar:Havo 4 – 2020-2021
Vak:Bedrijfseconomie
Methode:Bedrijfseconomie in Balans
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-bedrijfseconomie-havo/2021/havo/f=/bedrijfseconomie_havo_2021_versie_2.pdf
ToetsWeekStofomschrijvingDomeinenWeegfactor SEWeging POWijzeDuurHerkansbaar
HD411P1Economische rekenvaardighedenA1, A3, A50xS/C/I*-nee
T411P1Een bedrijf starten (H11 + aantekeningen)B21xS/C*45nee
T412TW1Economische rekenvaardigheden (H2) +A1, A53xS/C*90ja
Een bedrijf starten (H12 + aantekeningen) +B2,B3, E1
Plaatsing organisatie in de maatschappij (H13 + aantekeningen) +B4
Interne organisatie en personeelsbeleid (H14 t/m H16 + aantekeningen)C
HD421P2Vakspecifieke vaardigheden: basis financiële administratieA1, A3, A5, F10xS/C/I*-nee
T421P2Basis financiële administratie (H3)F11xS/C*45nee
T422TW2Investeren en financieren (H17 t/m H20 + aantekeningen)A1, A5, B13xS/C*90ja
HD431P3ICT-vaardigheden: werken met ExcelA1, A3, A50xS/C/I*-nee
T431P3Economische rekenvaardigheden (H2, H6 + aantekenigen)D1xS/C*45nee
T432TW3Financiële zelfredzaamheid (H5, H7 t/m H10 + aantekeningen)B13xS/C*90nee
Totaal % weging SE20%
Afwijking hulpmiddel:geen; * te beoordelen door de sectie / vakdocent