Havo 4 - Bedrijfseconomie

Leerjaar:Havo 4 – 2019-2020
Vak: Bedrijfseconomie
Methode:Bedrijfseconomie in Balans
ToetsWeekStofomschrijvingWeegfactor SEWeging POWijzeDuurHerkansbaar
T41142Domein A: Basisvaardigheden (H1 en H2 + aantekeningen) 1xS45nee
T412TW1Domein A: Basisvaardigheden H1 t/m H3 + aantekeningen2xS90nee
T4216Domein A: Basisvaardigheden (H4) - werken met excel1xC45nee
T422TW2Domein B: Van persoon naar rechtspersoon (H5 t/m H10)2xS90ja
T43121Domein B: Van persoon naar rechtspersoon (H11 t/m H13)1xS45nee
Domein C1: Interne organisatie (H14 t/m H15)
Domein C2: personeelsbeleid (H 16)
T432TW3Domein D: investeren en financieren (H17 t/m H21)3xS90nee
Totaal % weging SE10%
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2020-bedrijfseconomie/2020/havo/f=/Bedrijfseconomie_havo_2020_versie%204_2.pdf
Afwijking hulpmiddel: geen